Skip to main content
Go

Inżynier Procesu - Montaż/Process Engineer – Assembly

Apply Now
Business Unit Carrier Job ID 30078170 City Ropczyce State Subcarpathian Country Poland

Date Posted:

2022-05-09-07:00

Country:

Poland

Location:

Kolejowa 24, Ropczyce 39-100, Poland

Carrier Manufacturing Poland jest światowym liderem w zakresie dostaw produktów i usług systemów przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa. Jesteśmy również producentem gaśnic. Działania naszej firmy skupiają się na oferowaniu kompletnych rozwiązań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, w szczególności detekcji oraz tłumienia i gaszenia pożaru. Aby dostarczyć produkty i usługi najwyższej jakości, firma Carrier Manufacturing Poland opracowała i utrzymuje standardy, którym podlegają wszystkie rozwiązania w zakresie zwalczania pożarów, zapewnienia bezpieczeństwa i monitoringu. Carrier Manufacturing Poland jest częścią międzynarodowego koncernu CARRIER.

Obecnie do naszego zespołu w Ropczycach poszukujemy osoby na stanowisko Inżynier Procesu - Montaż.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym w zakresie montażu i testów końcowych urządzeń elektronicznych,
 • Projektowanie i ciągła optymalizacja linii produkcyjnych oraz podległych procesów i produktów
 • Przygotowywanie raportów wskaźników produkcyjnych, oraz instrukcji pracy,
 • Monitorowanie ciągłości produkcji,
 • Przygotowywanie i nadzór nad PFC, PFMEA oraz powiązanymi dokumentami,
 • Wdrażanie działań korygujących procesu produkcyjnego w zakresie podległej linii produktowej,
 • Dobór najlepszej technologii na podstawie prognozowanego zapotrzebowania Klientów, czasu standardowego oraz analizy struktury produktu
 • Nadzór nad produkcją nowego produktu  oraz zapewnienie ich zgodności z wymaganiami klienta i specyfikacji technicznych
 • Obliczanie obszaru produkcyjnego oraz zdefiniowanie optymalnego rozmieszczenia maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP zasad ergonomii oraz dobrych praktyk Lean.
 • Planowanie i zamawianie pomocy montażowych (Poka-Yoke), wykonanie pomocy wizualnych
 • Rozruch produkcji (Ramp-up) - Udział oraz nadzór rozruchu.
 • Ciągłe usprawnianie procesu poprzez pomiary czasów operacji na poszczególnych stanowiskach, wprowadzanie modyfikacji do procesu oraz wprowadzanie technicznych usprawnień do procesu produkcji
 • Bieżąca produkcja - Ciągłe usprawnianie procesu produkcyjnego, optymalizacja obszaru produkcyjnego oraz siły roboczej, wprowadzanie zmian inżynieryjnych.
 • Aktywne uczestnictwo w certyfikacji procesu przez Klienta i jednostki certyfikujące
 • Przygotowywanie dokumentacji i wdrażanie pracy standardowej zgodnie z założeniami Carrier Excellence (Cx)
 • Aktywny udział w pracach zespołu Lean Manufacturing
 • Wdrażanie filozofii Cx i działania mające na celu osiąganie celów firmy
 • Zapewnianie aby praca była wykonywana i ukończona zgodnie z wymaganiami firmy i wytycznymi EH&S.
 • Przestrzeganie regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących BHP, ppoż i ochrony środowiska

Nasze wymagania:

 • wykształcenie: minimum wyższe techniczne 1-szego stopnia o specjalności elektronika/elektrotechnika, automatyka, mechatronika, robotyka
 • znajomość procesów z zakresu montażu i testów końcowych urządzeń elektronicznych,
 • znajomość komponentów elektronicznych,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w programowaniu stanowisk za pomocą NI LabView lub TestStand będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej i swobodną komunikację na szczeblu korporacyjnym,
 • znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem,
 • gotowość do pracy w trybie 2-zmianowym,
 • samodzielność, precyzja, wysoka motywacja.

Oferujemy:

 • Pracę w dobrej atmosferze w firmie będącej częścią koncernu międzynarodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet benefitów
 • Pakiet socjalny

Currently, for our Manufacturing Team in Ropczyce we are looking for candidates for the following position – Process Engineer – Assembly

Scope of tasks:

 • Preparation and supervision of processes in area of assembly and end of line tests of electronic equipments,
 • Planning out and continuous optimization of production lines and assigned processes and products
 • Preparation of KPI reports for production, as well as Work Instructions
 • Monitoring of production fluency,
 • Preparation and maintenance of PFC, PFMEA and connected documentation
 • Introduction of corrective actions for assigned products and processes
 • Definition of optimal technology based on prognosed customer demand, standard times and product structure analysis
 • Supervision of new products introduction and assurance of conformance with customer requirements and technical specifications
 • Calculation of required shopfloor space, definition of optimal machines locations taking into consideration current EH&S rules, ergonomics and Lean Best Practices
 • Planning and ordering of production supplies and tools (Poka-Yoke), preparation of visual aids,
 • Lead and support of production Ramp-up processes
 • Continuous Improvement of assigned processes by operation times measurements, process modifications and technical improvements of processes
 • Current production – continuous improvement of production process with regards to shop floor space and needed manpower
 • Active participation in product certification by the Customer and Certification Entities
 • Documentation preparation and implementation of standard work according to Cx (Carrier Excellence) directives,
 • Active participation in Lean Manufacturing team activities,
 • Implementation of CX philosophy and acting towards reaching the corporate goals,
 • Ensuring of following the EH&S rules when working and terminating the work on the production line
 • Following the corporate and national EH&S and  Fire regulations

Our requirements:

 • A minimum of an engineering degree specialized in electronics/electrotechnics, automation, mechatronics or robotics
 • Knowledge of processes related to assembly and end of line tests of electronical devices
 • Knowledge of electronical components
 • At least 2 years’ working experience in similar position
 • Experience in workbenches programming with NI LabView and/or TestStand will be a plus
 • English skills sufficient for reading the technical specs and communication with the team and piers at a corporate level
 • Knowledge of Spanish will be a plus
 • Readiness to work in a 2-shift model
 • Self dependence, precision, high motivation

We can offer:

 • Work in a good atmosphere in a company being a part of an international corporation
 • Attractive salary
 • Various benefits
 • Social package

Build a Career with Confidence  

At Carrier, you’re joining the world leader in healthy, safe, sustainable and intelligent building and cold chain solutions. We create solutions that matter for people and our planet – and our employees are the heart of it all. We are a company of innovators and problem-solvers who are united by The Carrier Way – our vision, values and culture. As an employer of choice, we strive to provide a great place to work that attracts, develops and retains the best talent, promotes employee engagement, fosters teamwork and ultimately drives innovation for the benefit of our customers. We strive to create an environment where all feel that they belong, with diversity and inclusion as the engine to growth and innovation. We develop and deploy best-in-class programs and practices, providing enriching career opportunities, listening to employee feedback and always challenging ourselves to do better. In short, Carrier’s greatest assets are the expertise, creativity and passion of our employees – and we’re excited for you to join the team. 

Carrier is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Job Applicant's Privacy Notice:

Click on this link to read the Job Applicant's Privacy Notice

Apply Now

Your Saved Jobs

You have not saved any jobs.

Recently Viewed Jobs

You have no recently viewed jobs.

Check Application Status

Already applied for a job at Carrier? Log in to check your Application's status

person_outline Log In